Paslaugos

MŪSŲ PASLAUGOS APIMA ŠIAS SRITIS:

 

Pradinis etapas

* Tikslų nustatymas

* Projekto plano parengimas, kuriame nustatomi projekto organizavimo būdai,

   atsakomybės ir valdžios pasiskirstymas, kokybės užtikrinimo priemonės ir

   atsiskaitomybės principai

* Reikalingų susitarimų parengimas

* Dokumentų parengimas

* Leidimų gavimo procesų valdymas

* Preliminarus išlaidų apskaičiavimas ir terminų nustatymas

 

Projektavimas

* Projektuotojų parinkimas, sutarčių ir projektavimo užduočių sudarymas

* Projekto ir projektavimo valdymas

* Terminų ir išteklių nustatymas

* Projekto organizavimo būdo sukūrimas, įskaitant organizavimą statybos metu

* Kliento informavimas ir pasirengimo darbai, siekiant pagelbėti klientui priimant sprendimus

* Oficialūs leidimai ir sutartys

 

Pasirengimas statybai

* Statybos vykdymo būdo parinkimas

* Konkurso dokumentacija

* Rangovų atranka, sutarčių aptarimas ir sutarčių sudarymas

* Užsakovui reikalingu užpirkimų paruošimas

 

Statybos etapas

* Projekto valdymas

* Statybos darbų priežiūra ir vadovavimas

* Išlaidų ir terminų priežiūra bei kliento informavimas apie tai

* Papildomų ar pakeitimų darbų atlikimas ir valdymas

* Mokėjimų kontrolė ir grynųjų pinigų srauto numatymas

* Derybos dėl užsakovui reikalingų pirkimų ir sutarčių sudarymas

* Užsakovui reikalingų pirkimų priežiūra

* Susitikimų, patikrinimų ir apžiūrų organizavimas statybos metu

* Ryšių palaikymas ir pretenzijos statybos metu

* Ryšiai su valdžios institucijomis

* Techninės priežiūros atlikimas ir tęstavimas

* Galutinės ir projekto baigimo apžiūros organizavimas

* Kitų įsipareigojimų klientui vykdymas

 

Garantinis laikotarpis

* Garantinio remonto priežiūra

* Galimų pretenzijų dėl rangovo ir garantijų suteikimo nagrinėjimas

* Patikrinimų garantiniu laikotarpiu parengimas ir vykdymas

* Galimi patikrinimai pabaigus projektą